☛ Martí Paredes Salom ☚AFICIONS :Firstname Lastname Age
Jill Smith 50
Eve Jackson 94
John Doe 80

Divisió dels divs.

NOSE
QUE HE
DE POSSAR

Horari

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00-8:55 Angles Història Castellà Física Qímica
8:55-9:50 Mates TIC Mates Història Física
9:50-10:45 TIC Mates Química Mates Filosofia
Pati
11:05-12:00 Castellà Català TIC Química Història
12:00-12:55 Català Química Física Castellà TIC
Pati
13:10-14:05 Tutoria Física Filosofia Català Angles
14:05-15:00 Angles Filosofia


> T'has perdut i vols anar a google? Fesme click. <